Päätöksiä

Tällä sivustolla on lyhyt yhteenveto kunkin johtokunnan kokouksen päätöksistä.

Yleisiä kokouksia pidetään normaalisti yksi keväällä ja toinen syksyllä. Tässä linkki yleisten kokousten päätöksiin.

 

Johtokunta 12.12.2023

Kokous oli vuoden 2024 johtokunnan järjestäytymiskokous, johon oli kutsuttu osallistumaan myös vuoden 2023 johtokunnan jäsenet.

Hyväksyttiin toimihenkilöille maksettavat kulukorvaukset.

Syyskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Arstio ja varapuheenjohtajaksi Markku Soppela. Nyt valittiin lisäksi vuodeksi 2024

 • taloudenhoitajaksi ja jäsensihteeriksi Mauri Blomster
 • matkavastaavaksi Hilkka Saari
 • kotisivujen päivittäjäksi Markku Soppela

Sihteerin ja tiedottajan valinta jäi seuraavaan kokoukseen.

Jaostojen ja eri toimintojen vetäjiksi nimettiin

 • Kulttuuri- ja laulukerho: Jouni Tuovinen
 • Liikunta- ja tanssikerho: Riitta Kukkonen
 • Käsityö- ja askartelukerho: Kaarina Pistokoski-Tikkala
 • Pelikerho: Heikki Lyttinen
 • Bingo: Erkki Dianoff
 • Keittiö- ja talkoovastaavat: Sanni Dianoff ja Tuulikki Hurtig

Eläkeläiset ry:n lapin aluejärjestön opinto- ja työpäivään 12.2.2024 osallistuvat Kimmo Arstio, Mauri Blomster ja Timo Haapakoski.

Vuosikokous pidetään lauantaina 16.3. klo 12 TUL-salissa.

Päätettiin antaa tilien käyttöoikeus myös puheenjohtajalle Kimmo Arstiolle.

Jäsenkirje tehdään ja lähetetään tammikuun lopulla.

Pruntsin kahvilatoiminta jatkuu joulutauon jälkeen keskiviikkona 10.1.2024. Keväällä Pruntsi on viimeistä kertaa auki ennen kesätaukoa keskiviikkona 22.5.2024.

Yhdistyksen kevätjuhla pidetään torstaina 23.5.2024 klo 11 TUL-salissa.

 

Johtokunta 26.10.2023

Käytiin läpi kerhojen ja työryhmien tilanne. Toimintaa on vaikeuttanut Pruntsin käytön muuttuminen maksulliseksi.

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

Hyväksyttiin ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi syyskokoukselle esitettäväksi.

Talkooporukka huolehtii Ekäkeläiset ry:n Lapin aluejärjestön Kemissä pidettävän syyskokouksen ruokailuista ja kahvituksista.

Päätettiin Pruntsilla pidettävien joulumyyjäisten ajaksi lauantai 25.11. klo 10 – 13.

Päätettiin tarjota jäsenille joulupuuro Pruntsilla torstaina 23.11. klo 10 – 12.

Tämän vuoden toiminta Pruntsilla päättyy myyjäisiin 25.11. Vuoden 2024 puolella toiminta alkaa keskiviikkona 10.1.2024.

Eniten talkootöissä (mm. Pruntsin keittiössä) olleille tarjotaan jouluateria.

 

Johtokunta 27.9.2023

Todettiin yhdistyksen syyskokouksessa 2021 tekemää aloitetta koskeva kaupunginhallituksen päätös 11.9.2023. Päätöksen mukaan kaupunki suhtautuu myönteisesti yhdistyksen esitykseen, jonka mukaan kaupungin toimintoja ja rakenteita kehitetään niin, että kaupunki pääsee ikäystävällisten kaupunkien joukkoon.

Hyväksyttiin kuusi uutta jäsentä.

Osallistutaan Kemin seniorimessuille 5.10.

Selvitetään osallistumista Kemin harrastemessuille 9.11.

Käsiteltiin alustavasti syyskokoukselle esittävää vuoden 2024 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota.

Sovittiin järjestelyistä 24.11. Kemissä pidettävää Eläkeläiset ry:n Lapin aluejärjestön syyskokousta varten.

Päätettiin järjestää joulumyyjäiset Pruntsilla lauantaina 25.11. klo 10 – 14.

Päätettiin lähettää kaupungille uusi esitys Pruntsin tilojen käytöstä. Pyydetään, että yhdistyksen kaapit saavat olla paikoillaan siihen asti, että luvatut uudet kaapit on tuotu Pruntsille.

Päätettiin aloittaa boccia-pelit TUL-salissa joka toinen sunnuntai.

Seuraava johtokunnan kokous on torstaina 26.10. klo 13 Pruntsilla.

Johtokunta 14.8.2023

Kokouksen pääaihe oli kaupungilta tullut ilmoitus, jonka mukaan yhdistyksen ja kaupungin välinen sopimus Pruntsin käytöstä ja siivouksesta irtisanotaan.

Kokouksen päätöksen mukaisesti kaupungille lähetetty kirje on sivulla Aloitteita ja kannanottoja.

Johtokunta 9.6.2023

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

Päätettiin osallistua Kalajoen retkeilypäiville lähtevien matkakustannuksiin.

Vahvistettiin syyskuun avajaisten ajaksi ke 30.8. klo 12 ja paikaksi Veitsiluodon työväentalo Rytikarissa. Avajaiset järjestetään yhdessä Simon ja Rytikarin eläkeläisten sekä TUL:n Lapin piirin kanssa.

Osallistutaan 5.10. Kemin seniorimessuille.

Johtokunta 4.5.2023

Hyväksyttiin kolme uutta jäsentä.

Päätettiin maksupäätteen hankkimisesta.

Todettiin vanhusneuvoston ajankohtaiset asiat.

Käsiteltiin kesän toimintoja

 • 6.-7.6. TUL:n seniorien kesäpäivät
 • Tapaamisen Mansikkanokan laavulla kunkin kuukauden toisena tiistaina
 • Syyskauden avajaiset 16.8. tai 30.8.
 • Talkoolaisten palaveri 29.8.
 • Pruntsin siivoustalkoot 31.8.
 • Pruntsin toiminta jatkuu 6.9.

Todettiin kevätjuhlien ja äitienpäiväkahvien valmistelujen tilanne.

Johtokunta 14.3.2023

Päätettiin avustushakemuksesta kaupungille.

Päätettiin kevätkokouksen hyväksyttäväksi esitettävästä kannanotosta.

Osallistutaan Lapin aluejärjestön kevätriehaan Tervolassa 29.3.

Johtokunta 14.2.2023

Käsiteltiin kevätkokoukselle esitettäviä asioita.

Todettiin vanhusneuvoston ajankohtaiset asiat.

Päätettiin tilaisuudesta uusille jäsenille.

Osallistutaan liikunnan haastekampanjaan.

Johtokunta 17.1.2023

Todettiin ja käsiteltiin joukko omia ja Eläkeläiset ry:n muiden yhdistysten tulevia tapahtumia:

19.1. Lapin aluejärjestön opinto- ja työpäivä Kemissä

25.1. Vaalipaneeli Rytikarin työväentalossa

31.1. Karaoke ja tarinankerronnan kisat Tornion Järjestötalolla

11.2. Ystävänpäivän tanssit Pellossa

16.2. Ystävänpäivälaulut TUL-salissa

21.2. Simon eläkeläisten laskiaistapahtuma

17.3. Kemin Eläkeläiset ry:n kevätkokous

31.3. Lapin aluejärjestön kevätkokous

11.4. Lapin aluejärjestön talvipäivät Tervolassa

12.5. Äitienpäiväkahvit Pruntsilla

26.5. Kemin Eläkeläiset ry:n kevätjuhla

22.-24.8. Eläkeläiset ry:n valtakunnalliset retkeilypäivät Kalajoella

 

Johtokunta 23.11.2022

Kokous oli vuoden 2022 johtokunnan ja vuodeksi 2023 valitun johtokunnan yhteinen kokous.

Hyväksyttiin kolme uutta jäsentä.

Päätettiin yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista kulukorvauksista ja palkkioista.

Valittiin sihteeriksi, tiedottajaksi ja kotisivujen ylläpitäjäksi Tapio Siirilä, taloudenhoitajaksi ja jäsensihteeriksi Mauri Blomster sekä matkavastaaviksi Hilkka Kumpuoja ja Hilkka Saari.

Valittiin jaostojen ja työryhmien vetäjät.

 

Johtokunta 27.10.2022

Päätettiin ehdotukset vuoden 2023 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi syyskokoukselle esitettäväksi.

Pruntsi on viimeisen kerran auki torstaina 15.12. ennen joulutaukoa. Pruntsin kahvilatoiminta jatkuu keskiviikkona 11.1.2023

Johtokunta 12.9.2022

Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.

Todettiin talouden tilanne. Syyskauden avajaiset Rytikarissa tuottivat hiukan rahaa yhdistykselle.

Päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle kirje Pruntsin tilojen käytöstä. Vuonna 2013 tehtyyn sopimukseen perustuvaa yhdistyksen oikeutta käyttää Pruntsin tiloja on pyritty huonontamaan ja siirtämään käyttöoikeutta perheiden kohtaamispaikkatoiminnalle.

Tulevien tapahtumien päivämääriksi sovittiin

2.10. Pyöräilytapahtuma, lähtö vanhalta torilta

6.10. Seniorimessut Kulttuurikeskus

11.11. Syyskokous Pruntsilla

26.11. Joulumyyjäiset TUL-sali

9.12. Joulupuuro Pruntsilla

16.12. Joulujuhla TUL-salissa

Syyskokous 18.11.2021

hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022

valittiin johtokunta vuodelle 2022

puheenjohtaja Maisa Lahnajärvi

varapuheenjohtaja Mauri Blomster

johtokunnan jäsenet

Sanni Dianoff, Timo Haapakoski, Hilkka Kumpuoja, Aila Lauri, Marja-Terttu Marjamaa, Kaarina Pistokoski-Tikkala, Hilkka Saari, Timo Salonpää, Raija Siirilä, Tapio Siirilä, Esko Toivanen

Johtokunnan varajäseniksi valittiin

Riitta Kukkonen, Raimo Holpainen, Terhi Oja

Hyväksyttiin kannanotto, jossa toivotaan Kemin täyttävän ikäystävällistä kaupunkia koskevat vaatimukset.

31.1.2022

Kevätkokouksen ajaksi vahvistettiin 17.3. Tilinpäätös, toimintakertomus ja muut kokousasiat käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Perinteinen äitienpäivätilaisuus pidetään Pruntsilla 6.5.

Kevätjuhla on TUL-salissa 27.5. Pruntsin kahvilatoiminta jatkuu kevätjuhlaan asti.

Pidetään tilaisuus digiopastuksesta Pruntsilla 14.2.

Nostettiin lätyn hintaa 50 sentillä, Kahvi ja lätty maksavat nyt yhteensä 2;50 euroa.

2.12.2021

Vuoden 2021 johtokunnan ja vuoden 2022 johtokunnan yhteisessä kokouksessa tehtiin seuraavia päätöksiä.

Toimihenkilöille maksettavat palkkiot

Toimihenkilöiden valinnat vuodeksi 2022:

 • Sihteeriksi Tapio Siirilä
 • Taloudenhoitajaksi ja jäsensihteeriksi Mauri Blomster
 • Matkavastaaviksi Hilkka Saari ja Hilkka Kumpuoja
 • Tiedottajaksi Tapio Siirilä
 • Kotisivujen ylläpitäjiksi Tapio Siirilä ja Mauri Blomster

Jo aikaisemmin syyskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Maisa Lahnajärvi ja varapuheenjohtajaksi Mauri Blomster

Eri toimintojen vastaaviksi vuodeksi 2022 valittiin seuraavat:

 • Huvijaosto: Hilkka Kumpuoja
 • Kulttuurikerho: Jouni Tuovinen
 • Liikunta- ja tanssikerho: Ritva Rantakoivu
 • Käsityö- ja askartelukerho: Kaarina Pistokoski-Tikkala
 • Pelikerho: Heikki Lyttinen
 • Bingo: Erkki Dianoff ja Aila Lauri ja varalla Hilkka
 • Saari
 • Yhteislaulut: Erkki Dianoff ja Suoma Perkaus
 • Opinto- ja keskustelukerho: Tapio Siirilä
 • Keittiö ja talkoot: Sanni Dianoff ja Tuulikki Hurtig
 • Luontoliikunta: Marja-Terttu Marjamaa

25.10.2021

Hyväksyttiin viisi uutta jäsentä.

Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 syyskokoukselle esitettäväksi.

Käsiteltiin ja täsmennettiin loppuvuoden tapahtumat.

7.9.2021

Hyväksyttiin viisi uutta jäsentä.

Päätettiin useita loppuvuoden tapahtumien päivämääristä:

 • 11.9. Liikkeelle! tapahtuma yhdessä TUL:n lapin piirin kanssa
 • 16.9. Markkinamurkinat
 • 1.10. Ajankohtaisia kuulumisia kaupungin asioista
 • 15.10. Tilaisuus uusille jäsenille
 • 18.11. Syyskokous
 • 27.11. Myyjäiset
 • 10.12. Joulujuhla

14.6.2021

Päätettiin useista kesän tapahtumista:

Kesä- ja heinäkuun vaihteessa osallistutaan retkelle
Pertajärven laavulle Kemin Venäjä-seuran ja Kemin pyöräilijöiden kanssa.
Tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin

18.6. klo 11 Pruntsin kokoushuoneen kaappien
siivoustalkoot

15.7. klo 12 tapaaminen Mansikkanokan laavulla. Omat
makkarat ja muut eväät mukaan

29.7. klo 14 rannaltaonkimisen mestaruuskilpailut Mansikkanokan
uimarannan oikealla puolella olevalta rimamöljältä. Omat onget ja madot mukaan

25.8. klo 12 syyskauden avajaiset Ajoksen
Hannukselanrannassa yhdessä TUL:n veteraanien kanssa

26.8. klo 11 talkoolaisten palaveri Pruntsilla

18.-19.8. Kajaanissa Eläkeläiset ry:n kolmen pohjoisen
aluejärjestön kesäpäivät

7.9. alkaen jumppa TUL-salissa tiistaisin klo 14:30

Toiminta Pruntsilla alkaa syyskuussa, jos remontti
valmistuu ja koronarajoitukset sallivat12.5.2021

15.5.2021

Toimintakertomus vuodelta 2020 hyväksyttiin kevätkokoukselle esitettäväksi.

Keskusteltiin Eläkeläiset ry:n tulevasta edustajakokouksesta. On valittava mm. Kemin Eläkeläiset ry:n edustaja kokoukseen. Kevätkokous päättää.

Kevätkokouksessa päätetään ketä esitetään Kemin Eläkeläiset ry:n edustajaksi Kemin vanhusneuvostoon.

Raija Reposen pyydettyä eroa sihteerin tehtävästi uudeksi sihteeriksi valittiin Tapio Siirilä.

Hyväksyttiin vuoden 2020 tilinpäätös kevätkokoukselle esitettäväksi.

Keskusteltiin loppukevään ja kesän toiminnasta. Tulossa on mm. kolmen pohjoisen aluejärjestön tilaisuus Kajaanissa 18.-19.8.

Päätettiin kutsua jäseniä torstaiksi 20.5. klo 12 makkaran paistoon Mansikkanokan laavulle.

11.2.2021

Hyväksyttiin neljä uutta jäsentä.

Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös toiminnantarkastajille ja kevätkokoukselle esitettäväksi.

Lisätään nettisivulle tiedot kuntavaaleissa ehdokkaina olevista yhdistyksen jäsenistä.

Valmisteltiin kevätkokoukselle esitettäviä asioita.

Todettiin neuvottelut, joita on käyty Pruntsille toimimaan tulevan Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa.

3.12.2020

Syyskokouksessa vuodelle 2021 valittu johtokunta piti järjestäytymiskokouksen ja käsitteli joitain talousasioita ja muita juoksevia asioita.

3.12.2020

Todettiin CIVID-19 kulkutaudista johtuvat rajoitukset. Normaali toiminta ei ole mahdoliista.

19.10.2020

Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.

Käsitetiin taloustilanne.

Käsiteltiin syyskokoukselle esitettävät asiat, muun muassa vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Todettiin loppuvuodeksi suunniteltujen tapahtumien valmistelutilanne.

Talkoolaisten tilaisuuden päivämääräksi päätettiin 15.12.

Kultiin palautteet matkavastaavien kurssilta ja järjestöviestinnän kurssilta.

14.9.2020

Päätettiin useista syksyn ja loppuvuoden tapahtumista:

 • Kulttuurikävely toteutetaan myöhemmin selviävänä ajan-kohtana.
 • Perjantain 25.9. luentotilaisuuden aiheena on Etelä-Afrikka. Seuraavaksi kerraksi (9.10.). pyritään saamaan Riitta Luosujärvi puhumaan Länskän tilanteesta.
 • Osallistumme yhdessä TUL:n seurojen kanssa liikunta-tapahtumaan Kemin torilla lauantaina 26.9. klo 10 – 15. Leikitämme mm. vanhoja pihaleikkejä.
 • Mauri Blomster opastaa sauvakävelyn oikeaoppista suorittamista Pruntsin pihalla 30.9. klo 11:30.
 • Makkaran paistoa ja yhdessäoloa Mansikkanokan laavulla 6.10. klo 12.
 • Joulumyyjäiset Pruntsilla la 21.11. klo 11 – 14.
 • Joulujuhla TUL-salissa pe 11.12. klo 12. Tarjotaan joulupuuro sekä torttukahvit.

Puheenjohtaja ja taloudenhoitaja selvittävät Pruntsin
viikkosiivouksen järjestämistä.

13.8.2020

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

Käsiteltiin loppukesän ja alkusyksyn suunnitteilla olevia tapahtumia. Niistä tarkemmin katso ”tulevaa toimintaa”.

Päätettiin syysykokouksen ajaksi 12.11.

Tuetaan Rokuan matkaa maksamalla puolet linja-auton kustannuksesta.

16.6.2020

Koronan vuoksi toiminta on ollut pysähdyksissä. Tässä kokouksessa hahmoteltiin tulevaa toimintaa siltä varalta, että koronatilanne toiminnan sallii.

Sovitus päivämäärät näkyvät sivulla TULEVAA TOIMINTAA.

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2019 siirretylle kevätkokoukselle esitettäväksi.

Päätettiin lähettää liikenne- ja viestintäministerille esitys Kemin aseman turvallsuuden parantamiseksi.

20.2.2020

Osallistutaan Lapin aluejärjestön talvipäiville Torniossa. Mennään linja-autolla, jos ilmoittautuneita tulee riittävästi.

Keskusteltiin alustavasti kylpylämatkoista ja teatterireissuista.

Vahvistettiin vuoden 2019 tilit vuosikokoukselle esitettäviksi.

Keskusteltiin kevätkokoukselle esitettävästä kannanotosta sekä Kemin terveydenhoito- ja vanhuspelvelutilanteiden epäkohdista.

TUL-salissa pidettyjä tansseja pidettiin onnistuneina ja tansseja päätettiin jatkaa.

16.1.2020

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

Nimettiin aluejärjestön koulutustilaisuuteen 31.1. lähtijät.

Päätettiin kevään ja kesän toiminnan päivämääristä (katso tarkemmin sivusto tulevasta toiminnasta). Näistä tiedotetaan helmikuun alkupuolella lähetettävässä jäsenkirjeessä.

Valmistellaan kehittämisseminaaria seuraavassa kokouksessa,

Nimettiin työryhmä valmistelemaan jäsenhanintakampanjaa.

Hyväksyttiin osallistuminen matkavastaavien ja viestinnän kursseille.

28.11.2019

Kokoukseen oli kutsuttu vuoden 2019 ja 2020 johtokunnat. Käsiteltiin ja päätettiin seuraavia asioita:

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

Päätettiin toimihenkilöille vuonna 2020 maksettavista kulukorvauksista.

Vuoden 2020 johtokunnan jäjestäytyminen

 • Puheenjohtaja Maisa Lahnajärvi
 • Varapuheenjohtaja Mauri Blomster
 • Johtokunnan sihteeri Raija Reponen
 • Taloudenhoitaja Mauri Blomster
 • Matkavastaavat Hilkka Saari ja Hilkka Kumpuoja
 • Jäsensihteeri Mauri Blomster
 • Tiedottaja Tapio Siirilä
 • Kotisivujen päivittäjät: Tapio Siirilä ja Mauri Blomster

Jaostojen ja kerhojen vetäjät

 • Huvijaosto: Suoma Perkaus ja Ritva Rantakoivu
 • Kulttuurikerho: Jouni Tuovinen
 • Liikunta- ja tanssikerho: Ritva Rantakoivu
 • Käsityö- ja askartelukerho: Kaarina Pistokoski-Tikkala
 • Pelikerho: Heikki Lyttinen
 • Bingo: Aila Lauri ja Erkki Dianoff
 • Yhteislaulut: Suoma Perkaus ja Erkki Dianoff, säestäjät Jouni Tuovinen ja Antero Junnikkala
 • Opinto- ja keskustelukerho: Tapio Siirilä
 • Keittiö- ja talkoovastaavat: Sanni Dianoff ja Tuulikki Hurtig

Tuetaan 100 eurolla Kemin Aikamme Naiset ry:n järjestämää vähävaraistan jouluateriatapahtumaa.

Vuoden 2020 johtokunnasta eroa pyytäneen Ritva Rantakoivun tilalle kutsuttiin Raimo Holpainen.

Vuoden 2020 alkupuolella pidetään kehittämispäivä, jossa haetaan uusia iedoita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.

24.10.2019

Arvioitiin 12.10. olleiden 60-vuotisjuhlien hyviä ja huonoja kokemuksia. Yleisarvio on myönteinen.

Hyväksyttiin syyskokoukselle esitettävä toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Päätettiin valmistella hoitajamitoitusta koskeva kannanotto syyskokoukselle.

Tarjotaan jäsenille joulupuuro torstaina 5.12. klo 10 Pruntsilla.

Päätettiin talkoolaisten joululounaan uudeksi ajankohdaksi tiistai 17.12. klo 13.

26.9.2019

Käsiteltiin valmistautumista 10.10. seniorimessuille. Messuilla jaetaan yhdistyksen esitettä sekä tiedotetta Eläkeläiset ry:n juhlanäyttelystä.

Hyväksyttiin kaksi uutta jäsenta.

Päätettiin TUL-saliin tulevan juhlanäyttelyn avajaisista ja aukioloajoista.

Käsiteltiin yhdistyksen oman 60-vuotisjuhlan valmisteluja. Muutettiin aikaisemoaa päätöstä pääsymaksuista ja päätettiin, että juhlaan on vapaa pääsy. Käsiteltiin juhlassa jaettavan ohjelmalehtisen luonnosta ja päätettiin sen yksityiskohdista.

Pruntsilla pidettävien joulumyyjäisten ajankohdaksi päätettiin 22.11. klo 9 – 12

5.9.2019

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

Todettiin Ajoksessa 21.8. yhdessä TUL:n vateraanien kanssa pidetyt syyskauden avajaiset onnistuneeksi. Osallistujia oli noin sata.

Käsiteltiin 12.10. pidettävän yhdistyksen 60-vuotisjuhlan valmisteluja

Markkinamurkinat Pruntsilla 12. ja 13.9.

Osallistuminen seniorimessuille 10.10.

Syyskokous 7.11.

Joulujuhla 13.12. (Pruntsi on viimeistä kertaa auki torstaina 12.12.)

Talkoolaisten joululounas 16.12.

Pruntsin toiminta jatkuu joulutauon jälkeen tiistaina 7.1.2020.

30.4.2019

Käsiteltiin kesän ja alkusyksyn toimintaa ja vahvistettiin tapahtumille päivämäärät.

28.3.2019

Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.

Hyväksyttiin vuoden 2018 toimintakertomus kevätkokoukselle esitettäväksi.

Hyväksyttiin kannanottoehdotus kevätkokoukselle esitettäväksi.

14.3.2019

Todettiin Lapin aluejärjestön talvipäiville osallistumisen tilanne. Linja-autoon on tulossa väkeä Simosta, Kemistä ja Tervolasta.

Keskusteltiin hyvinvointipäivän järjestämisestä Pruntsille 26.4. klo 9 alkaen. Paikalle pyritään saamaan eri alojen ammttilaisia kertomaan terveyteen liittyvistä aiheista.

Käsiteltiin kevätkokoukselle esitettävät asiat. Toimintakertomus esitetään kuvina (PowerPoint esityksenä). Virallinen toimintakertomus käsitellään ennen keväkokousta pidettävässä johtokunnan kokouksessa.

Todettiin Sosiaali- ja terveysministeriön vastaus vanhustenhoitoa koskevaan aloitteeseemme..

14.2.2019

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

Päätettiin Ivalon talvipäivien bussimaksun hinnaksi 50 euroa. Jos lähtijöitä tulee paljon, hinta voi pudota.

Päätettiin lähettää jäsenkirje, jossa on tietoja tulevista tapahtumista.

Vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös kevätkokoukselle esitettäväksi.

Päätettiin ostaa kannettava tietokone, joka tulee pääasiassa sihteerin käyttöön.

Hyväksyttiin vanhuspalveluita koskeva kannanotto, joka lähetetään valtioneuvostolle, eduskuntaryhmille, Kemin kaupungille ja Keminmaan kunnalle.

24.1.2019

Hyväksyttiin neljä uutta jäsentä.

Valittiin osallistujat 6.2. Kemissä pidettävään aluejärjestön koulutustilaisuuteen. Yhdistys vastaa tilaisuuden ruokailun järjestämisestä.

Kutsutaan jäseniä Pruntsille perjantaina 15.2. ystävänpäivän merkeissä. Pyritään järjestämään tilaisuuteen jotain ohjelmaa.

Järjestetään perinteiset markkinamurkinat Pruntsille Kemin markkinoiden aikana torstaina 28.2. ja perjantaina 1.3.

Päätettiin pitää kevätkokous torstaina 28.3. klo 13 Pruntsilla. Kahvia on tarjolla klo 12 lähtien.

Keskusteltiin alustavasti osallistumisesta eläkeläisten Lapin aluejärjestön kevätkokoukseen ja talvipäiville. Tapahtumat ovat Ivalossa 22.-23.3.

Äitienpäiväkahvit järjestetään Pruntsilla perjantaina 10.5. klo 10.

Keskusteltiin alustavasti Eläkeläiset ry:n ja Kemin Eläkeläiset ry:n 60-vuotisjuhlien suunnitelmista. Kemin juhla on 19.10. ja valtakunnallinen pääjuhla 4.12. Kolmen pohjoisen aluejärjestön yhteinen juhla on Oulussa 6.-7.8.

Päätettiin varata harjoitustilaa lauluryhmälle ja liikuntaesityksen harjoittelijoille TUL-salin aulasta.

Järjestetään hyvinvointipäivä, jolloin alan yritykset voivat tulla Pruntsille esittelemään toimintaansa.

22.11.2018

Vuodeksi 2019 valitun johtokunnan järjestäytymiskokous

Hyväksyttiin toimihenkilöille maksettavat kulukorvaukset.

Valittiin

 • johtokunnan sihteeriksi Raija Reponen
 • taloudenhoitajaksi Mauri Blomster
 • matkavastaavaksi Maija-Leena Koivuaho
 • jäsensihteeriksi Mauri Blomster
 • tiedottajaksi Tapio Siirilä
 • kotisivujen ylläpitäjäksi Tapio Siirilä (varalla Mauri Blomster)

Eri toimintojen vastaaviksi valittiin

 • huvijaosto Ritva Rantakoivu
 • kulttuurikerho Jouni Tuovinen
 • liikunta- ja tanssikerho Ritva Rantakoivu
 • käsityö- ja askartelukerho Kaarina Pistokoski-Tikkala
 • pelikerho Heikki Lyttinen
 • bingo Aila Lauri, Erkki Dianoff ja Aili Valta
 • yhteislaulut Suoma Perkaus ja Erkki Dianoff
 • opinto- ja keskustelukerho Tapio Siirilä
 • keittiö- ja talkootiimi sopii asioista keskenään

Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.

Uusien jäsenten tervetulokahvitilaisuus pidetään tammikuussa.

Esko Toivanen järjestää Canasta.pelin tutustumistilaisuuden.

Suositellaan hygieniapassin suorittamista.

5.11.2018

Hyväksyttiin yhdeksän uutta jäsentä.

Hyväksyttiin vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukselle esittäväksi.

Käsiteltiin tulevien tapahtumien käytännön järjestelyjä:

23.11. myyjäiset

14.12. joulujuhla

17.12. talkoolaisten joululounas

Päätettiin, että Pruntsin kahvila on tämän vuoden puolella viimeistä kertaa auki torstaina 13.12. Toiminta Pruntsilla jatkuu tiistaina 8.1.2019 klo 8.

Päätettiin lähettää Kemin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle kirje, jossa vaaditaan palaamista aikaisempaan käytäntöön, jolloin kroonista sairausta poteville tuli kirjallinen kutsu vuosikontrolliin.

Päätettiin Pruntsille tilattavista lehdistä.

28.9.2018

Hyväksyttiin kolme uutta jäsentä.

Todettiin Eläkeläiset ry:n 60-vuotistapahtumat vuonna 2019. Valtakunnallinen pääjuhla on Helsingissä 4.12.2019. Lapin, Kainuun ja jokilaaksojen aluejärjestöjen yhteinen juhla on Oulussa 6.-7.8.2019.

Asetettiin työryhmä valmistelemaan Kemin Eläkeläiset ry:n omaa 60-vuotisjuhlaa.

Päätettiin muutamista päivämääristä:

11.10. osallistuminen Kemin seniorimessuille

8.11. syyskokous Pruntsilla klo 13 (kahvitarjoilu klo 12 alkaen)

23.11. joulumyyjäiset Pruntsilla

14.12. joulujuhla TUL-salissa (Torikatu 2)

Päätettiin osallistumisista Eläkeläiset ry:n kursseille.

16.8.2018

Hankitaan allekirjoituksia vanhusasianvaluutetun viran saamista vaativaan kansalaisaloitteeseen.

Selvitetään Pruntsin viikkosiivouksen mahdollinen muuttaminen.

Laaditaan perusteet yhdistyksen järjestämien matkojen ja retkien tukemisesta.

Käsiteltiin Eläkeläiset ry:n tietosuojasopimusta.

Tuetaan Selkäsaareen suunnitteilla olevan vuonna 1918 murhattujen punaisten muistomerkin hankkimista.

Kuultiin Maisan ja Maurin selostus Eläkeläiset ry:n edustajakokouksesta.

7.5.2018

Käsiteltiin Rokuan ja Kivitipun matkojen kustannuksia.

Hyväksyttiin kolme uutta jäsentä

Päätettiin pitää jäsenkirjeen postitustalkoot 7.8. TUL:n toimistolla

12.4.2018

Keskusteltiin 24.3. pidettyjen Lapin aluejärjestön talvipäivien järjestämisen kokemuksista. Yleisesti ottaen oltiin tyytyväisiä, kun otetaan huomioon lyhyt valmisteluaika. Ohjelman vähyydestä sisätiloissa oleville on tullut moitteita. Suuri kiitos kaikille päivien järjestelyihin ja toteutukseen osallistuneille talkoolaisille!

Sovittiin äitienpäiväkahvien (Pruntsilla perjantaina 11.5. klo 10) käytännön järjestelyistä. Sen jälkeen Pruntsi on kiinni kesän ajan.

Päätettiin useista kesän ja alkusyksyn päivämääristä:

 • 21.8. klo 12 Syyskauden avajaiset Ajoksessa Hannukselanrannassa
 • 23. ja 24.8. klo 9 Pruntsin suursiivoustalkoot
 • 28.8. klo 10 Talkoolaisten palaveri Pruntsilla
 • 10.9. klo 8 Säännöllinen kahvila- ja muu toiminta alkaa Pruntsilla
 • 13. ja 14.9. klo 10 Perinteiset markkinamurkinat Pruntsilla

Päätettiin, että vuonna 2019 järjestetään Kemin Eläkeläiset ry:n 60-vuotisjuhla. Päivämäärä ja muut yksityiskohdat päätetään myöhemmin.

Päätettiin, että toiminta tulee toistaiseksi jatkumaan Pruntsilla. Alustavasti esillä ollut vaihtoehto muuttaa Torikatu 2:n uusiin tiloihin ei olisi taloudellisesti järkevää.

Päätettiin lähettää kirje kaikille jäsenille ennen syyskauden avajaisia. Kirjeessä kerrotaan tulossa olevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

19.3.2018

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2017 kevätkokoukselle esitettäväksi.

Hyväksyttiin ehdotukset Eläkeläiset ry:n edustajakokoukselle tehtäviksi aloitteiksi kevätkokoukselle esitettäväksi.

Todettiin Lapin aluejärjestön talvipäiville tulleet ilmoittautumiset.

8.3.2018

Päätettiin eläkeläisten Lapin aluejärjestön Kemissä 23.3. pidettävän kevätkokouksen käytännön järjestelyistä

Käsiteltiin Kemissä 24.3. järjestettävien eläkeläisten Lapin aluejärjestön talvipäivien valmisteluja

Valmisteltiin 19.3. pidettävän Kemin Eläkeläiset ry:n kevätkokouksen asioita (toimintakertomus, aloitteet Eläkeläiset ry:n edustajakokoukselle…)

16.2.2018

Päätettiin 19.3. pidettävän kevätkokouksen valmisteluista.

Käytiin läpi lähetettävän jäsenkirjeen luonnoksen teksti ja sovittiin postitustalkoista.

Päätettiin Rokuan matkan 17.-20.5. hinnasta ja muista yksityiskohdista

Äitien päivää juhlistetaan Pruntsilla perjantaina 11.5. Sen jälkeen Pruntsi menee kesäksi kiinni.

Keskusteltiin aluejärjestön talvipäivien 24.3. järjestelyistä. Valittu työryhmä vastaa jatkovalmisteluista.

Sauvotalon ovien avaamisen kanssa on ollut jatkuvasti ongelmia. Kun lisäksi tansseihin osallistuneiden määrät ovat olleet melko pieniä, päätettiin peruuttaa keväälle suunnitellut kahdet tanssit.

Markkinamurkinoiden hinnaksi päätettiin 6 euroa.

8.2.2018

Hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös.

Päätettiin pitää kevätkokous maanantaina 19.3. klo 13 Pruntsilla.

Päätettiin järjestää Lapin aluejärjestön talvipäivät Kemissä lauantaina 24.3. Nimettiin työryhmä talvipäiviä valmistelemaan.

Lähetetään jäsenkirje ennen kevätkokousta.

Järjestetään perinteiset matkkinamurkinat Pruntsilla 2. ja 3.3.

9.1.2018

Keskusteltiin toimitilavaihtoehdoista. Työryhmä Mauno Palo, Maisa Lahnajärvi, Mauri Blomster ja Erkki Dianoff selvittelevät asiaa seuraavaan kokoukseen mennessä. Mahdolliset päätökset tehdään 8.2. pidettävässä yleisessä kokouksessa.

Hyväksyttiin Tapio Siirilän osallistuminen Eläkeläiset ry:n kotisivukurssille.

Nimettiin Mauno Palo, Saara Kotijärvi-Dianoff ja Mauri Blomster edustajiksu edustajakokousta valmistelevalle aluejärjestön työpäivälle.

Todettiin, että on saatu päätös tukilomista hotelli Kivitippuun 3.-8.9. Kekiusteltiin lisäksi mahdollisista matkoista Viron Narvaan ja Venäjän Voroneziin. Näiden matkojen valmistelu jatkuu.

30.11.2017

Syyskokouksessa vuodelle 2018 valitun johtokunnan järjestäytymiskokouksessa päätettiin mm. tehtävien jakamisesta. Toimihenkilöiksi valittiin seuraavat:

 • Sihteeri Saara Kotijärvi-Dianoff
 • Taloudenhoitaja Mauri Blomster
 • Tiedottaja Tapio Siirilä

Puheenjohtaja (Mauno Palo) ja varapuheenjohtaja (Maisa Lahnajärvi) oli valittu jo syyskokouksessa.

Erilaisia toimintoja valmistelemaan je vetämään valittin henkilöitä ja työryhmiä seuraavasti:

 • Matkat ja retket: Raimo Holpainen, Maija-Leena Koivuaho ja Mauno Palo
 • Kuoro (kulttuurikerho): Jouni Tuovinen
 • Huvijaosto: Suoma Perkaus ja Aili Valta
 • Tanhut: Irja Kallijärvi
 • Yhteislaulut: Reijo Heikkilä (varalla Suoma Perkaus ja Erkki Dianoff)
 • Käsityö- ja askartelukerho: Kaarina Pistokoski-Tikkala
 • Runokerho: Raija Siirilä (varalla Maisa Lahnajärvi)
 • Pelikerho: Heikki Lyttinen
 • Liikunta: Suoma Perkaus ja Aili Valta
 • Opintokerho (keskustelutilaisuudet): Tapio Siirilä
 • Orkesterien hankkiminen tansseihin: Saara Kotijärvi-Dianoff

Päätettiin toimihenkilöille maksettavien kulukorvausten enimmäismääristä.

Todettiin, että Sauvosali on varattu kevään aikana kolmena sunnuntaina tansseja varten (11.2., 4.3. ja 8.4.)

30.10.2017

Edellisessä kokouksessa päätettyjä päivämääriä vähän muutettiin

 • Myyjäiset pidetään 24.11. klo 9 – 12. Myyjäisten aikana klo 10 lähtien on tarjolla joulupuuroa.
 • Pikkujoulussa 1.12. tarjotaan torttukahvit joulupuuron sijasta.

Tansseissa 19.11. musiikista huolehtii Mauri Mäläskä ja Meri-Lapin pelimannit.

Käsiteltiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukselle esitettäväksi.

Pörhön autoliike on kutsunut Kemin eläkeläisiä vierailulle. Ehdotetaan päivämääräksi 14.12.

Päätettiin lähettää Kemin kaupungille kannanotto, jossa tuetaan ehdotuksia terveyskeskusmaksun poistamiseksi ja hoitajamitoituksen korottamiseksi arvoon 0.65.

12.10.2017

Kokouksessa päätettiin useista päivämääristä ja niihin liittyvien tapahtumien valmisteluista

pe 10.11. klo 9 joulumyyjäiset Pruntsilla (iltapäivällä syyskokous)

su 19.11. klo 14 tanssit Sauvosalissa

pe 1.12. klo 10 pikkujoulu ja joulupuuron tarjoilu Pruntsilla

pe 15.12. klo 13 joululounas talkoolaisille Puistopaviljongissa

Pruntsin kahvila on joulutauolla joulukuun ja tammikuun alun. Viimeistä kertaa ollaan avoinna 1.12. ja toiminta jatkuu maanantaina 8.1.2018 klo 8.

Käsiteltiin syyskokoukselle esitettävä toimintasuunnitelma.

12.9.2017

Hyväksyttiin yhdistykselle taloussääntö.

Päätettiin pyytää Kalevi Kivistöä Pruntsille alustamaan ajankohtaisista kysymyksistä perjantaina 20.10. Jos päivä ei sovi Kaleville, seuraava vaihtoehto on 3.11.

Markkinamurkinat tarjolla Pruntsilla Kemin markkinoiden aikana. Torstaina 14.9. ruokalana on hernekeitto ja perjantaina 15.9. lihasoppa. Aterian (sisältää myös jälkiruokalätyn) hinta on 6 euroa. Mukaan otettavan annoksen hinta on 4 euroa.

Seuraavat tanssit ovat Sauvosalissa sunnuntaina 24.9. klo 14 – 17. Musiikista vastaa Tuomo Salmi ja Kemin harmonikkakerho. Liput 10 euroa. 15.10.tansseihin pyydetään orkesteriksi Meri-Lapin pelimannit. Jos heille ei käy, seuraava vaihtoehto on Iltatähti.

Syksyn viimeinen tanssipäivä on 19.11.

Kemin Eläkeläiset ry osallistuu Kemin seniorimessuille to 5.10. klo 10 – 15. Jaossa on Eläkeläinen-lehtiä ja esitteitä yhdistyksen tooiminnasta. Lisäksi myydään arpoja.

Todettiin Eläkeläiset ry:n valtuuston vastaus Kemin Eläkeläiset ry:n aloitteeseen.

Syyskokous pidetään Pruntsilla perjantaina 10.11. klo 13.

Maksetaan yhdistyksen rahoista Rokuan retken linja-auto.

6.4.2017

Syystoiminnan avaustapahtuma pidetään Ajoksessa Puuliiton majalla ke 23.8. klo 12

Pruntsin suursiivous pidetään 28. ja 29.8.

Talkoolaisten palaveri on ke 30.8. klo 10

Pruntsin toiminta alkaa kesätaulon jälkeen maanantaina 4.9.

Päätettiin poistaa jäsenluettelosta ne jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan kolmeen vuoteen.

Sauvosali on varattu tansseja varten 24.9. ja 15.10. Varataan lisäksi päivät marraskuulle ja joulukuulle.

Talkoolaisille tarjotaan lounas kevään toimintakauden päätteeksi.

Markus Mustajärveä pyydetään puhumaan Pruntsille.

15.3.2017

Todettiin hyvin onnistuneet markkinamurkinat ja Ystävän päivän tilaisuus. 26.2. tansseistakin jäätiin jonkin verran plussalle.

Päätettiin järjestää seuraavat tanssit 26.3. Orkesteri varmistuu lähipäivinä. Syksylle varataan kaksi sunnuntaita tansseja varten.

Kevätjuhla ja perinteiset äitienpäivän kahvit pidetään yhtä aikaa Pruntsilla perjantaina 12.5. alkaen klo 10.

Päätettiin tehdä Kemin kaupungille esitys langattoman verkon asentamisesta Pruntsille.

Hyväksyttiin kannanotto, jossa vaaditaan sote.suunnitelmien uusiksi panemista.

16.2.2017

Päätettiin avata Osuuspankkiin toinen tili, jolle osa rahoista talletetaan.

Todettiin, että syyskokouksessa hyväksytystä talousarviosta joudutaan poikkeamaan. Poikkeamat eivät kuitenkaan ole niin suuria, että varsinaisen lisätalousarvion tekeminen olisi tarpeen.

Eläkeläisten Lapin aluejärjestön talvipäiville Sodankylään mennään kimppakyydeillä. Puheenjohtajan autossa on vielä hyvin tilaa.

Eläkeläiset ry:n kesäpäiville Vuokattiin 12.-15.6. on ilmoittautunut jo 31 lähtijää. Majoitus on pienissä kaksioissa, joihin on mahdollista saada lisävuoteita. Pyritään saamaan majoitus kaikille halukkaille matkaan lähtijöille. Linja-autoon tulevilta muilta kuin Kemin Eläkeläiset ry:n jäseniltä peritään kyytimaksua 30 euroa.

Todettiin 26.2. tanssien järjestelytilanne. Vapun aatoksi (30.4.) tehty Sauvo-salin varaus tansseja varten perutaan kytännön järjestelyongelmien vuoksi.

Todettiin puheenjohtajan laatima toimintakalenteri. Erilliset tapahtumat lisätään myös verkkosivuille (sivu ”tulevaa toimintaa”) heti, kun niiden aika on tiedossa.

Taloudenhoitajan tekemä luonnos talousohjesäännöksi käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Päätettiin Eläkeläiset ry:n valtuustolle tehtävästävanhusneuvostoja koskevasta aloitteesta.

Päätettiin markkinamurkinoiden (2.-3.3.) hinnoista ja käytännön järjestelyistä.

26.1.2017

Vuoden 2016 tilinpäätös hyväksyttiin kevätkokoukselle esitettäväksi. Tulos on 869 euroa miinuksella.

Kevätkokouksen ajaksi päätettiin 24.2.

Maija-Leena hoitaa Lounais-Lappiin ilmoituksen Lapin aluejärjestön Sodankylän talvipäivistä 11.3. Mennään pikkubussilla, jos lähtijöitä on tarpeeksi.

Tilataan Jussilalta linja-auto Vuokatin kesäpäiville 13.-15.6. matkustamista varten.

Järjestetään tanssit Sauvosalissa sunnuntai-iltapäivisin klo 14 – 17. Päivämäärät ovat 26.2., 26.3. ja 30.4.

Todettiin kutsu Iin eläkeläisten laskiaisriehaan 1.3. klo 12.

Tehdään vanhusneuvostojen toimintaa koskeva aloite Eläkeläiset ry:n seuraavaan valtuuston kokoukseen.

Pyydetään Irma Tuisku puhumaan Pruntsille psykoterapiasta ja seksuaaliterapiasta. Ajaksi ehdotetaan maanantaita 20.2. klo 10.

ATK-kurssilaisille tarjotaan kahvit Kulttuurikeskuksen Iiris-kahvilassa.

Käydään Kemin teatterissa katsomassa Kultakausi-näytelmä lauantainba 25.2. klo 14. Maija-Leena hankkii 25 lippua.

19.1.2017

Vuoden 2017 johtokunnan järjestäytymiskokouksessa tehtiin mm. seuraavia päätöksiä:

Vahvistettiin puheenjohtajalle ja muille toimihenkilöille maksettavien kulukorvausten enimmäissummat.

Valittiin

 • sihteeriksi Saara Kotijärvi-Dianoff
 • taloudenhoitajaksi Mauri Blomster
 • tiedottajaksi ja kotisivuvastaavaksi Tapio Siirilä
 • matkavastaavaksi Maija-Leena Koivuaho
 • jäsensihteeriksi Jouni Tuovinen

Todettiin, että syyskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Mauno Palo ja varapuheenjohtajaksi Maisa Lahnajärvi.

Siirretään pankkiasiat Keminseudun Osuuspankkiin.

Jaostojen ja työryhmien vastaaviksi valittiin

 • Kulttuurikerho: Jouni Tuovinen
 • Runokerho: Raija Siirilä
 • Huvijaosto: Suoma Perkaus
 • Yhteislaulujen vetäjät: Reijo Heikkila ja Suoma Perkaus
 • Pelikerho: Heikki Lyttinen
 • KSL:n kurssit: Raija Siirilä
 • Bingo: Aila Lauri (+ Aili Valta ja Erkki Dianoff)

Vuoden 2016 aikana liittyneille uusille jäsenille tarjotaan kahvit Pruntsilla maanantaina 13.2. klo 10.

Ryhdytään järjestämään tansseja sunnuntai-iltapäivisin Sauvosalissa. Päivämääriin ja muihin yksityiskohtiin palataan seuraavassa kokouksessa.

Eläkeläiset ry:n Vuokatin kesäpäiville osallistuville maksetaan tapahtumiin oikeuttavat 25 euron rannekkeet. Lisäksi yhdistys maksaa linja-auton vuokran (arviolta 1500 €). Ilmoittautumismaksu on 10 euroa.

1.12.2016

Todettiin 25.11. pidettyjen myyjäisten tuotto. Tulosta pidettiin melko hyvänä.

Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä ja todettiin kolme eronnutta jäsentä.

Tuetaan vähävarausten jouluaterian järjestämistä 30 eurolla.

Laitetaan joulutervehdys neljään lehteen (Eläkeläisen, Kansan Taho, Kansan Uutiset ja Tiedonantaja)

Todettiin eläkeläisten Lapin aluejärjestön syyskokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma, kannanotto ja muut päätökset

28.10.2016

Käytiin läpi loppuvuoden taoahtumien käytännön tehtävät:

– Syyskokous 11.11.

– Myyjäiset 25.11

– Pikkujoulu Pruntsilla 2.12.

– Joulupuuro 9.12.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukselle esitettäväksi.

Verkko ja vempaimet -kurssille 7.-8.2.2017 mahtuu 15 jäsentä ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset Tapio Siirilälle tammikuun loppuun mennessä.

Päätettiin, että Pruntsi on kiinni maanantaina 5.12. ja tiistaina 6.12.

10.10.2016

Sovittiin jäsenrekisterin ajan tasalle saattamisesta. Rikisteri käydään läpi tammikuussa, kun uusimmat tiedot jäsenmaksun maksaneista saadaan.

Järjestetään hygieniakoulutusta tammikuussa Pruntsin talkoolaisille ja muille kiinnostuneille.

Verkko ja vempaimet – koulutuspäivät ovat helmikuussa.

Keskusteltiin joulujuhlan 27.11. ohjelmasta.

Päätettiin Pruntsin perinteisen joulupuurotarjoilun ajankohdaksi perjantai 9.12. klo 10. Siihen päättyy Pruntsin syyskausi. Kahvila avataan uudelleen maanantaina 9.1.2017.

Talkoolaisten ja johtokunnan joululounas on 16.12.

Eläkeläiset ry:n vuoden 2017 kesäpäiville Vuokattiin on varattu 30 paikkaa. Pyritään järjestämään matka yhdessä Rytikarin eläkeläisten kanssa.

9.9.2016

Päätettiin käydä läpi yhdstyksen jäsenluettelo ja saattaa se ajan tasalle. Luetteloa käsitellään Pruntsilla 3.10. klo 9 alkaen.

Selvitetään hygieniapassien mahdollinen tarve Pruntsin keittiössä työskenteleville.

Todettiin Lapin aluetoiminnan syyskokous 24.11. Rovaniemellä. Yhdistyksen edustajia kokouksessa ovat Maisa Lahnajärvi. Suoma Perkaus, Raija Siirilä ja Tapio Siirilä.

Kolarin ja Sodankylän yhdistyksille lähetetään onnittelukortit niidet 45-vuotisjuhliin.

Pyritään järjestämään Eläkeläiset ry:n ”Verkko ja vempaimet” hankkeen puitteissa koulutusta yhdistyksen jäsenille tietokoneen ja Internetin käytöstä.

Osallistutaan vanhusten viikon seniorimessuille 6.10.

Matkavastaava selvittää onko halukkaita osallistujia Suomussalmelle Kiannon Kuohut -kylpylähotelliin tehtävälle retkelle.

Tilataan Eläkeläinen-lehti Kemin kirjastoon myös ensi vuodeksi.

Kutsutaan Pruntsille eri alojen ihmisiä puhumaan eläkeläisiä kiinnostavista aiheista (esim. oikea ravinto, vanhusten asema Suomessa jne.).

2016_johtokunta_elakelaiset.jpg

Johtokunta aloittelemassa kokoustaan.

17.8.2016

Käsiteltiin palautteet taloutta ja järjestön hallintoa käsitelleeltä kurssilta.

Hyväksyttiin viisi uutta jäsentä.

Päätettiin Pruntsin kahvilatoiminnan aloittamisesta ja pyörittämisestä, Kahvila on avoinna arkisin klo 8 – 12 maanantaista 5.9. lähtien.

Päätettiin markkinoiden aikaisista perinteisistä markkinamurkinoista.

Syyskokous päätettiin pitää perjantaina 11.11. klo 13 Pruntsilla. Kahvitarjoilu alkaa klo 12.

3.5.2016

Hyväksyttiin neljä uutta jäsentä.

Jäsenasioita ja jäsentietojen ajan tasalla pitämistä käsitellään syksyllä erikseen.

Sovittiin 15.5. pidettävän kevätjuhlan järjestelyistä.

Päätettiin, että syystoiminta alkaa tiistaina 16.8. klo 12 Ajoksessa Puuliiton Veitsiluodon ammattiosaston majalla.

Talkoolaisten kokous on keskiviikkona 17.8. klo 10 Pruntsilla. Sovitaan mm. Pruntsin kahvilavuoroista.

Pruntsin suursiivous on 25.-26.8. Siivoaminen aloitetaan torstaina 25.8. klo 9.

Pruntsin kahvilatoiminta käynnistyy maanantaina 5.9. klo 8.

Kesällä tehdään retki Oulun kesäteatteriin katsomaan näytetämää Tankki täyteen 2.

4.4.2016

Yhdistys tukee jäsenten osallistumista Levillä 20.-21.6.2016 pidettäville kolmen aluejärjestön kesäpäiville maksamalla pääsymaksurannekkeet sekä linja-autokyydin. Ilmoittautumisen yhteydessä maksettava omavastuu kyydistä on 10 euroa.

Kuntorannan syystärräykseen 28.-30.8. on ilmoittauduttava Maija-Leenalle 16.5. mennessä. Majoituksen ja ruokailujen hinta on 160 euroa. Lisäksi on maksettava linja-autokyyti.

Äitienpäivätilaisuus on Pruntsilla perjantaina 6.5. klo 10. Sovittiin kakkujen ja kukkien hankkimisesta.

Päätettiin Lounais-Lapin järjestöpalstalla ilmoittamisen säännöistä.

Aavasaksan eläkeläisten 45-vuotisjuhlatansseihin 14.5. matkataan kimppakyydeillä. Ilmoittautumiset Maija-Leenalle.

Mauno Palo osallistuu Suomi-Venäjä seuran piirikokouksen ja seminaariin Kajaanissa 16.-17.4.

Hyväksyttiin kannanotto, jossa vastustetaan hallituksen suunnitelmia leikata 75 vuotta täyttävien vammaisten palveluita.

Tilataan kaksi yhdistysopasta Eläkeläiset ry:ltä.

Todettiin ATK-kurssin menot ja KSL:lta saatu avustus.

KSL:n vuosikokoukseen osallistuu Saara Kotijärvi-Dianoff.

Todettiin Kemin seniorineuvolan vähäinen käyttö. Pyydetään neuvolan työntekijää Pruntsille kertomaan neuvolan palveluista ja toiminnasta.

Suoma Perkaus osallistuu Ivalon eläkeläisten 50-vuotisjuhliin.

Haetaan Solarikselta tuettua ryhmälomaa 30 hengelle vuodelle 2017.

Talouskurssille Rovaniemelle 9.-10.5. osallistuu myös Maisa Lahnajärvi.

26.2.2016

Eläkeläiset ry:n Lapin aluejärjestön talvipäiville (19.3. Rovaniemellä) osallistuville maksetaan ruokailu (12 €) kuittia vastaan. Ilmoittautuneita on vähän, linja-autoa ei varata.

Kolmen piirin tilaisuuteen Leville 20.-21.6. lähdetään 20.6. aamulla. Yhdistys maksaa osallistujien sisäänpääsyrannekkeet (25 €). Mahdolliseen muuhun avustamiseen palataan myöhemmin.

Kuntorannan syystärräykseen 28.-30.8. varataan yhdistykselle viisi paikkaa. Lisää paikkoja saadaan mahdollisesti myöhemmin. Ilmoittautumiset 16.5. mennessä.

Yhteislaulutilaisuuksissa käytettävät laulujen sanojen kansiot kunnostetaan. Tarvittava määrä kopioita otetaan ja kansioihin hankitaan muovitaskut.

Kevätkokoukseen 21.3. osallistuville tarjotaan pullakahvit alkaen klo 13.

Hyväksyttiin VR:lle lähetettävä kirje, jossa vaaditaan paluuta takaisin eläkeläisten 50 prosentin alennukseen. Kirje lähetetään tiedoksi myös pääministerille ja liikenneministerille.

Todettiin, että kansanedustaja Markus Mustajärven tilaisuus on Pruntsilla ma 29.2. klo 10.

Äitienpäiväkahvit on perjantaina 6.5. Pruntsilla

Kevätjuhla on Sauvonsalissa sunnuntaina 15.5. klo 14 – 18.

11.2.2016

Puheenjohtaja pyytää kansanedustaja Markus Mustajärveä puhumaan sote:sta ja muista ajankohtaisista aiheista Kemin Eläkeläisten tilaisuuteen.

Jouni Tuovinen luopuu johtokunnan jäsenyydestä sekä sihteerin ja varapuheenjohtajan tehtävistä, Uudeksi sihteeriksi valittiin Lauri Pohjanen.

Tiedottajaksi valittiin Tapio Siirilä.

Vahvistettiin vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus kevätkokoukselle esitettäväksi.

Puheenjohtaja Mauno Palo ilmoitti, että hän toimii puheenjohtajana vain kevätkokoukseen asti.

Kevätkokouksen ajaksi päätettiin ma 21.3. klo 14 Pruntsilla.

Matkavastaava Maija-Leena Koivuaho valmistelee osallistumista Rovaniemellä 19.3. pidettäville Lapin aluejärjestön talvipäiville.

Kemin markkinoiden aikana 3. ja 4.3. Pruntsilla tarjotaan markkinamurkinat. Aterian hinnaksi päätettiin 7 €.

Jos Kemin Eläkeläisten matkalle osallistuu muita kuin yhdistyksen jäseniä, heiltä peritään kalliimpi hinta (yhdistyksen tukea ei kohdisteta heille).