Ajankohtaista

Eläkeläiset ry:n edustajakokous 2021

21. edustajakokous

Kemin Eläkeläiset ry:n kokousedustajana oli Mauri Blomster.

Kuopiossa 21.-22-9.2021

Koolla ollut Eläkeläiset ry:n 21. edustajakokous vaati järjestöjen ottamista vahvasti mukaan aluehallintouudistuksen toteuttamiseen. Edustajakokouksen julkilausumassa muistutetaan, että pohjoismainen demokratiamalli nojautuu vahvaan, alhaalta ylös rakentuvaan kansalaisyhteiskuntaan. Siihen kuuluu, että järjestöjä kuullaan ja otetaan mukaan päätöksentekoon jo varhaisessa vaiheessa. Julkilausuma alla kokonaisuudessaan:

Alueellista demokratiaa vahvistettava

Edustajakokous vaatii järjestöjen ottamista vahvasti mukaan aluehallintouudistuksen toteuttamiseen. Suomi saa uuden päätöksenteon rakenteen aluevaltuustojen valinnan jälkeen ensi vuoden alussa, mutta uudistuksen onnistunut juurruttaminen luontevaksi osaksi maamme demokratiaa alkaa vasta silloin.

Pohjoismainen demokratiamalli nojautuu vahvaan, alhaalta ylös rakentuvaan kansalaisyhteiskuntaan. Siihen kuuluu, että järjestöjä kuullaan ja otetaan mukaan päätöksentekoon jo varhaisessa vaiheessa. Järjestöillä on suora yhteys ihmisiin ja laaja käytännön asiantuntemus. Näin saadaan oleellisimmat näkökohdat mukaan päätöksiin, eikä niitä tarvitse jälkikäteen niin usein korjata

Kunnissa demokratialla on pitkät perinteet ja useassa kunnassa hyvät toimintatavat, joilla kansalaisyhteiskunnan osallisuus varmistetaan. Niitä toteutetaan muun muassa vanhusneuvostojen kautta antamalla eläkeläisjärjestöjen rooli niiden kokoonpanossa, sekä ylläpitämällä yhteyksiä valtuutettujen ja järjestöjen välillä. Jatkossa hyviä toimintatapoja pitää edelleen soveltaa sekä kuntatasolla että hyvinvointialueilla.

Hyvinvointialueet tarvitsevat rinnalleen alueellisen kansalaisyhteiskunnan. Sellainen ei synny itsestään, vaan sen kehittymistä on tuettava yhteiskunnan voimin. Aluevaltuustojen on varmistettava vanhusneuvostojen valinnassa kansalaisyhteiskunnan osallisuus, ja valittava niiden jäsenet alueella toimivien valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen esittämistä henkilöistä. Kuntien tehtävä puolestaan on tukea eläkeläisjärjestöjä toiminta-avustuksilla ja tarjoamalla korvauksetta esteettömiä toimitiloja.

Edustajakokous kannustaa kaikkia eläkeläisyhdistyksiä keskinäiseen ja järjestörajat ylittävään yhteistyöhön alueellisen demokratian vahvistamiseksi. Hyvinvointialueiden päätöksenteossa on varmistettava kansalaisyhteiskunnan osallisuus, jotta aluehallintouudistus vakiinnuttaa paikkansa osana demokratiaamme.

Eläkeläiset ry:n 21. edustajakokous 21.-22.9.2021

Lisää edustajakokouksesta Eläkeläinen-lehden numerossa 5, joka ilmestynyt 15.10.

← Artikkeli: Takaisin ajankohtaisiin

Ajankohtaista

Monipuolista toimintaa tarjolla

Toimintaa jatketaan seuraavasti: Ohjattua jumppaa maanantaisin TUL salissa, Torikatu 2, klo 09:45 - 10:45 Pruntsi avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10:00 - 12:00 my[...]

Toiminnassa joulutauko

Tämän vuoden toiminta Pruntsilla päättyy myyjäisiin 25.11. Vuoden 2024 puolella toiminta alkaa keskiviikkona 10.1.2024.TUL-salissa jumppa on tauolla siten, että jumppaa pidetä[...]

Toiminta jatkuu Pruntsilla

Vaikka kaupunki on irtisanonut sopimuksen Pruntsin käytöstä, toimintaa kuitenkin jatketaan.Syyskuun aikana Pruntsin kahvila on auki keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8 - 12.To[...]