Ajankohtaista

Eläkeläiset ry:n edustajakokous 2018

Kemin Eläkeläiset ry:n edustajina edustajakokoukseen osallistuivat Maisa Lahnajärvi ja Mauri Blomster.

JULKILAUSUMA /

Eläkeläiset ry:n edustajakokous 29.5. 2018

Eläkeläiset kannustavat kuntia ikäystävällisyyteen

Eläkeläiset ry kannustaa kaikkia Suomen kuntia ikäystävällisyyteen ja sitoutumaan väestön ikääntymisen
edellyttämiin muutoksiin elinympäristössä, palveluissa ja päätöksenteossa.

Eläkeläiset ry muistuttaa, että Suomessa on jo noin 1,5 miljoonaa eläkeläistä. Väestön ikääntyminen tulee
ottaa huomioon kaikessa yhteiskunnan kehittämisessä. Ikäystävällisyys tukee väestön terveyttä, yhdenvertaisuutta, itsemääräämisoikeutta, aktiivista osallisuutta ja aitoa demokratiaa.

– Ikäihmiset ovat aktiivisia kuntalaisia ja elintärkeitä paitsi kunnan talouselämän kannalta, myös vireän ja sosiaalisen yhteisön synnyttäjänä. Esimerkiksi teatterit, kahvilat ja kesätapahtumat eivät onnistuisi ilman eläkeläisten panosta sekä osallistujina että vapaaehtoisina.

Eläkeläiset ry:n mukaan ikäystävällisyyteen kuuluu kolme peruspilaria. Ensinnäkin päätöksenteon tulee olla ikäystävällistä. Vanhusneuvostoille on annettava vahvempi asema jo suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa lausunnonantajina ja aloitteentekijöinä. Vanhusneuvostojen asema on turvattava myös maakuntahallinnossa. Päätöksenteosta tiedottamiselle ja kuntalaisten osallisuudelle on myös tarjottava ikäihmisille luontevia muotoja.

Päätöksenteon tukena olevan kansalaiskeskustelun digitalisointi ei saa johtaa ikäihmisten mielipiteiden sivuuttamiseen. Keskustelua on käytävä muuallakin kuin vain netissä, jotta kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet kertoa mielipiteensä. Kuntien on turvattava osallistumismahdollisuus myös järjestämällä järjestöille kunnolliset toimitilat. Lakisääteinen vanhusasiamies on saatava joka kuntaan ja tuleviin maakuntiin. Yhdistysten tulee tehdä omissa kunnissaan aloitteita siitä, kuinka vanhusasiamiehen tehtävät käytännössä parhaiten järjestetään.

Toinen pilari koskee elinympäristöä. Kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa elinympäristön muokkaamisessa tulee ottaa huomioon, että ikäihmiset muodostavat suuren osa asukkaista. Asumisen, liikenteen ja kaupunkiympäristön tulee olla ikääntyneiden kannalta esteetöntä, turvallista ja viihtyisää.

– Ikääntyneille lähiympäristö on tärkeä. Kun verkkokauppa vie vauhdilla asiakkaita lähikaupoilta ja lähipalveluilta, on kunnilla tärkeä rooli edistää sellaista elinympäristöä, jossa paikallisille yrityksille on edelleen houkuttelevia toimintamahdollisuuksia. Eläkeläisväestöllä on tärkeä merkitys kunnan elinvoimaisuudelle.

Kolmanneksi julkisia palveluita tulee kehittää ikäihmisten tarpeet huomioiden esteettöminä lähipalveluina. Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi kuntien vastuulla olevien liikunta-, kulttuuri-, ja vapaa-ajan palveluiden tulee olla ikäystävällisiä.

– Monissa kunnissa on ymmärretty, että ikäihmisille kannattaa tarjota maksuttomia liikuntamahdollisuuksia. Tätä viestiä haluamme jakaa kaikille Suomen kunnille.

Maailmanlaajuiseen ikäystävällisten kaupunkien Age Friendly Cities -verkostoon kuuluu Suomen suurista kaupungeista Tampere. Varkauteen 20. edustajakokoukseensa kokoontunut Eläkeläiset ry kannustaa kaikkia Suomen kuntia osoittamaan sitoutumisensa ikäystävällisyyteen liittymällä verkostoon.
Edustajakokous kannustaa paikallisyhdistyksiä tekemään omille kunnilleen aloitteita verkostoon liittymisestä.

← Artikkeli: Takaisin ajankohtaisiin

Ajankohtaista

Monipuolista toimintaa tarjolla

Toimintaa jatketaan seuraavasti: Ohjattua jumppaa maanantaisin TUL salissa, Torikatu 2, klo 09:45 - 10:45 Pruntsi avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10:00 - 12:00 my[...]

Toiminnassa joulutauko

Tämän vuoden toiminta Pruntsilla päättyy myyjäisiin 25.11. Vuoden 2024 puolella toiminta alkaa keskiviikkona 10.1.2024.TUL-salissa jumppa on tauolla siten, että jumppaa pidetä[...]

Toiminta jatkuu Pruntsilla

Vaikka kaupunki on irtisanonut sopimuksen Pruntsin käytöstä, toimintaa kuitenkin jatketaan.Syyskuun aikana Pruntsin kahvila on auki keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8 - 12.To[...]