Ajankohtaista

Eläkeläiset ry:n edustajakokous 2015

Kemin Eläkeläiset ry:n edustajina edustajakokoukseen osallistuivat Mauno Palo ja Raija Siirilä.

Kalevi Kivistön avauspuheenvuoro

Uutta hallitusta maalle kokoava Juha Sipilä taustaryhmineen on kasvattanut kansan kriisitietoisuutta Suomen heikosta taloustilanteesta. Valtiovarainministeriön tuorein arvio puhuu kuuden miljardin euron leikkaustarpeesta julkisessa taloudessa. Sipilä väläytti tunnusteluvaiheessa jopa kymmenen miljardin sopeutuksia.

Ylimitoitettuja leikkauksia on vaikeassa tilanteessa kuitenkin syytä välttää. On varottava kriisitunnelmissa kiireellä valmisteltuja ja pelkkiä menoleikkauksia tavoittelevia rakenneratkaisuja. On lähdettävä määrätietoisesti toteuttamaan talouden elvytystä, parannettava työllisyyttä ja sitä kautta vahvistettava hyvinvointivaltion perustaa.  Raskailla menoleikkauksilla on taipumus osua kipeimmin vähävaraisimpiin ja suojattomimpiin kansalaisiin.  Puheet leikkauslistoista ja esimerkiksi eläkkeiden ja muiden sosiaalietuuksien indeksien jäädyttämisestä ovat huolestuttaneet eläkeläisiä. Leikkaukset eivät poista palvelujen tarvetta.

Eläkeläiset ry painottaa, että vaikeassakin taloudellisessa tilanteessa on huolehdittava kaikkein pienituloisimpien kansalaisten toimeentulosta ja ostovoimasta. Ketään ei saa sysätä syrjään eikä jättää yksin vaille tarvittavaa tukea ja apua. Leikkausten ja eri väestöryhmien eroja kasvattavien ratkaisujen sijaan on tukittava veropohjan aukkoja ja estettävä harmaan talouden aiheuttamat verotulojen menetykset. Tulopohjan vahvistamisella on parannettava perusturvaa ja kaikille yhteisiä julkisia palveluja.

Sen sijaan, että koko kansaa vaaditaan osallistumaan säästötalkoisiin, on erityisesti huolehdittava siitä, että suurituloisimpien tuloihin ja aliverotettuihin  pääomatuloihin kohdennetaan painetta. Hyväosaisten on kannettava vastuuta ongelmien voittamisessa. Yhteisvastuu ja kohtuullisuus ovat arvoina palautettava kunniaan.

Pienillä eläketuloilla elävien ostovoiman turvaamiseksi on korotettava kansaneläkkeen ja takuueläkkeen tasoja. Indeksileikkauksia ei pidä toteuttaa ja vuoden 2014 indeksileikkaus on palautettava täysimääräisenä eläkeläisille.

Riittävän toimeentulon lisäksi on turvattava jokaiselle ikääntyneelle oikeus arvokkaaseen vanhuuteen.  Tämä ei saa jäädä vain kauniiden juhlapuheiden tasolle, vaan vanhuspalvelulain tavoitteiden toteuttamiseen on osoitettava riittävät voimavarat.

Vanhusten kotona asumista tukevia palveluja on lisättävä ja kehitettävä. Ympärivuorokautisen hoidon paikkoja on lisättävä todellista tarvetta vastaavaksi

Omaishoidon tukea on nostettava, tuet on yhtenäistettävä ja siirrettävä Kelan maksettavaksi. Omaishoidon tukipalveluja on lisättävä ja hoitajien vapaapäivät on turvattava.

Lähipalvelut ovat erityisen tärkeitä vanhuksille. Paljon puhuttu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (SOTE) on myös vanhuspalvelujen kannalta keskeinen. Uudistuksessa on turvattava vanhuspalvelujen saatavuus pitämällä palvelujen hinnat kohtuullisina. Palvelujen saavutettavuus on turvattava sijoittamalla palveluyksiköt riittävän lähelle palvelujen käyttäjiä sekä varmistamalla portaaton palvelupolku. Palvelujen laatu on turvattava tehokkaalla ja toimivalla valvonnalla. Riittävien ja laadukkaiden palvelujen turvaaminen edellyttää sitä, että vastuu palvelujen tuottamisesta on uudistuksen jälkeenkin julkisyhteisöillä, kunnilla tai niiden muodostamilla yhteenliittymillä.

Eläkeläiset ry:n 19. edustajakokous 11.-12.5.2015

Martti Korhonen on uusi puheenjohtaja

Oululainen Martti Korhonen on Eläkeläiset ry:n uusi puheenjohtaja. Korhonen valittiin järjestön johtoon tiistaina Eläkeläiset ry:n edustajakokouksessa.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Irmeli Mandell Pohjanmaan aluejärjestöstä.

Martti Korhonen seuraa puheenjohtajan tehtävässä ministeri Kalevi Kivistöä.  Kivistön edustajakokous valitsi  Eläkeläiset ry:n 37-jäsenisen valtuuston puheenjohtajaksi. Valtuuston varapuheenjohtajaksi valittiin Mervi Höylä  Savon aluejärjestöstä.

 

Kemin Eläkeläiset ry:n toisena edustajaja ollut Raija Siirilä käytti seuraavan puheenvuoron:

Hyvä liitokokousväki!

Nykyään oikeistopoliitikot puhuvat palveluiden leikkaamisista. He puhuvat säästöistä, mutta oikeasti tarkoitus on siirtää palvelut yksityisille ja maksullisiksi. Tavallisella vähätuloisella eläkeläisellä ei ole varaa yksityisiin palveluihin.

Leikkauksia on tehty jo aivan liikaa. Lisäleikkausten sijasta palveluita on lisättävä ja parannettava. Siihen tarvittava raha on otettava sieltä missä rahaa on. Julkisten palvelujen turvaamiseksi rikkaiden verotusta on kiristettävä asettamalla kaikki tulot – niin ansio- kuin pääomatulot – samalle viivalle ja verottamalla niitä progressiivisella periaatteella.

Kannatan Valkeakosken Eläkeläisten aloitetta. Pääomatulot tulisi ottaa kuntaveron piiriin ja kuntaverotuksen tulisi olla progressiivinen. Työnantajien Kela-maksut on palautettava. Suurille omaisuuksille on palautettava omaisuusvero.

← Artikkeli: Takaisin ajankohtaisiin

Ajankohtaista

Monipuolista toimintaa tarjolla

Toimintaa jatketaan seuraavasti: Ohjattua jumppaa maanantaisin TUL salissa, Torikatu 2, klo 09:45 - 10:45 Pruntsi avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10:00 - 12:00 my[...]

Toiminnassa joulutauko

Tämän vuoden toiminta Pruntsilla päättyy myyjäisiin 25.11. Vuoden 2024 puolella toiminta alkaa keskiviikkona 10.1.2024.TUL-salissa jumppa on tauolla siten, että jumppaa pidetä[...]

Toiminta jatkuu Pruntsilla

Vaikka kaupunki on irtisanonut sopimuksen Pruntsin käytöstä, toimintaa kuitenkin jatketaan.Syyskuun aikana Pruntsin kahvila on auki keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8 - 12.To[...]